Nieuw: Oog en Oor voor Talent – Lokale activiteiten en nieuws voor mensen met beperkingen in horen en zien

Zorginstellingen, de Oogvereniging, Stichting SWODB en BBcoaching hebben het initiatief genomen om een landelijke campagne te starten voor en soms ook door mensen die niet goed kunnen horen en zien. Met veel lokale activiteiten waarbij steeds aandacht is voor de dubbele beperking. Een uniek en vernieuwend initiatief in Nederland.

Lees er alles over op de website oogenoorvoortalent.nl.

Sociale kaart – Persoonlijke informatie, advies, begeleiding en zorg


Zelfstandig wonen, je dagelijks leven aanpassingen op toenemende beperkingen in horen en zien, hoe doe je dat?

Drie organisaties zetten de mogelijkheden op een rij*, daarom verwijs ik naar deze websites:
Connect DB (nieuw per 24 maart 2017)
OogenOorhuis
Oogvereniging
doofblind.nl

*Op deze websites wordt OTwee nog genoemd, OTwee is echter in 2015 gefuseerd met GGMD.

  • TIP  Aarzel niet om kennis te maken met meerdere organisaties voordat je je keuze maakt. Sommige organisaties hebben ook inloopspreekuren. Op de de jaarlijkse ZieZobeurs in het voorjaar, in Houten, zijn veel van de genoemde organisatsies ook present.

 

Vraagbaak over regelingen en voorzieningen

Over de vragen rond regelingen zoals AWBZ, WMO, PGB, keukentafelgesprek kunt u de volgende organisaties terecht:

  • Oog en Oorhuis, telefoonnummer 06- 19 48 27 30, info@oogenoorhuis.nl
  • Ooglijn, telefoonnummer 030 29 45 444 (ma- t/m donderdag 10 – 15.30 uur)
    ooglijn@oogvereniging.nl
  • Per Saldo, belangenvereniging voor mensen met een Persoonsgebonden Budget. Telefoonnummer PGB-consulenten voor ‘niet-leden’: 0900 – 742 48 57 (€ 0,20 per minuut), e-mailadres.SOCIALE KAART Computerhulp aan huis: service van de Oogvereniging

tekening met computer,, waarnaast een vrouw wanhopig haar armen in de lucht gooit en het uitschreeuwt. Haar rode haar knippert (anmiatie). Daaronder een tekstvak: hellup grrr..De Oogvereniging verzorgt sinds kort Computerhulp aan huis: tegen een kleine vergoeding lossen getrainde vrijwilligers computerproblemen op bij blinde en slechtziende mensen thuis. Dat kunnen algemene problemen zijn en problemen in verband met computeraanpassingen, zoals voorlees- of vergrotingssoftware.  Lees verder

SOCIALE KAART Stichting My UsherSyndrome (MUS)

Stichting MUS is een Nederlandse stichting, verbonden aan de Amerikaanse Coalition for Usher Syndrome. Deze Coalitie onderhoudt wereldwijd contact met vooraanstaande specialisten. Stichting MUS biedt Nederlandstalige medische informatie aan en geeft tips voor het leven van alledag. Lees verder

SOCIALE KAART Juridisch Steunpunt Regelrecht

Ben je lid van de NVVS, Per Saldo, de Oogvereniging of een andere belangen- of patiëntenorganisatie in Nederland? Als je vereniging aangesloten is bij de CG-raad, kun je al jaren gratis terecht bij het Juridisch Steunpunt Regelrecht. In 2013 verandert het een en ander, maar het steunpunt blijft wel bestaan.  Lees verder