Checklist Hoortoestellen – als je ook slechtziend of blind bent

Bent u blind of slechtziend en oriënteert u zich op hoortoestellen omdat uw gehoor slechter wordt? Of bent u al jaren slechthorend en is het weer tijd voor nieuwe hoortoestellen? Neem deze checklist eens door, om er achter te komen of u specifieke hoorwensen heeft vanwege uw problemen met zien. Het kan een goede voorbereiding zijn op uw gesprekken met de audioloog of audicien.

Veertien checkpunten

Welke van onderstaande uitspraken zijn voor u van belang?
Print dit lijstje uit en zet er eventueel uw eigen aanvullingen bij.

 1. ‘Hoortoestellen zijn voor mij niet alleen belangrijk om beter te communiceren maar ook om grip te hebben mijn omgeving. Geluiden geven informatie over wat er om mij heen gebeurt. Bijvoorbeeld: horen dat er iets op de grond valt en waar dat gebeurt, een openstaande kraan, een voetganger of auto die eraan komt. Ik wil zulke geluiden waarnemen, lokaliseren, de richting bepalen en afstand inschatten.’
 2. ‘Ik wil in een rustige omgeving goed de spraak kunnen verstaan – liplezen gaat niet (goed) meer. Met (nieuwe) hoortoestellen wil ik minimaal even goed scoren op het verstaan van spraak als met mijn oude toestellen.’
 3. ‘Ik wil ook in rumoer een gesprek kunnen voeren, want dan kan ik blijven functioneren in (mijn gezin/op mijn (vrijwilligers)werk/ in mijn vriendenkring/de familie/). Hoortoestellen moeten dus in staat zijn om de ruis van een rumoerige omgeving te onderdrukken en spraak naar voren te halen.’
 4. ‘Ik wil dat mijn hoortoestellen zowel een programma voor optimaal spraakverstaan hebben als een programma waarin ik grip heb op wat er om mij heen gebeurt. Het hoortoestel moet over voldoende programma’s beschikken om beide functies mogelijk te maken – naast de andere programma’s die ik nodig heb, te weten: ……………………………………………………………………………………………………
  (denk bijvoorbeeld aan een programma voor ringleiding, ringleiding-en-microfoon, muziek).
 5. ‘Ik wil alarmsignalen kunnen horen. Veel alarmsystemen maken gebruik van hoge tonen die buiten mijn gehoorbereik vallen: rookmelders, piepjes van de keramische kookplaat, diepvries of wasmachine, geluiden van mijn horloge of iPhone. De piep bij het in-/of uitchecken van de OV-chipkaart,…………….
  Kunnen deze geluiden toch hoorbaar worden gemaakt?’
 6. De hoortoestellen moeten qua bediening bepaalde eigenschappen
  hebben, namelijk:…………………………………(bijvoorbeeld: formaat, kleur, bedieningsmogelijkheden).’
 7. ‘Lezen met mijn ogen gaat niet zo makkelijk/kost veel energie. Mijn wereld wordt nog kleiner als ik gesproken media niet kan verstaan (gesproken boek, radio, tv, telefoon, skype, etcetera.). Ik graag weten welke mogelijkheden er zijn om geluid van telefoon, laptop, tv, audio- en stereo apparatuur, etcetera, direct op mijn hoortoestellen te ontvangen. Welke keuzemogelijkheden heb ik?’
 8. ‘Zelfs met nieuwe hoortoestellen in lukt het me niet om gesprekken te voeren in een rumoerige omgeving. En als ik met een begeleider op stap ga, kan ik hem of haar niet goed verstaan. Soms leidt dat tot gevaarlijke situaties. Welke keuzemogelijkheden heb ik, als het om richtmicrofoons- / solo apparatuur gaat?’
 9. Bestaan er ook ‘alles-in-1’ accessoires, waarmee ik meerdere functies kan combineren? (bijvoorbeeld één apparaat waarmee ik kan streamen, bellen en die ik als richtmicrofoon kan gebruiken).
 10. ‘Mijn budget is maximaal ………………. euro.’
 11. ‘Graag zou ik de informatie over keuzemogelijkheden, handleiding, prijsopgave, gesproken instructies (over het gebruik, vergoeding, kosten, etcetera) graag op de volgende manier willen ontvangen:………………………… ’
 12. ‘Een wekker of een waarschuwingssysteem met een flitser werkt voor mij niet, ik heb een systeem nodig met trilsignalering.
 13. Voor de bediening van een wekker vind ik het belangrijk dat…’
 14.   ………………………………………………………………………….(Ruimte voor eigen aandachtspunten)