Inhoudsopgave onderzoeksrapport

Voorwoord

 • Aanleiding, wie, wat, waarom?
  • Aanleiding voor het onderzoek
  • Ontdekkingen
  • Focus op mensen met het Ushersyndroom type 2
  • Waarom een onderzoek op eigen initiatief?
 • Verkenning en probleemstelling
  • Wat is het Ushersyndroom?
  • Toenemende mogelijkheden.
  • Voordelen van een goede informatiedienstverlening
  • Uitdagingen voor de informatiedienstverlening
  • Probleemstelling en onderzoeksvragen
  • Afbakening – waar ging het onderzoek niet over?
 • Onderzoeksopzet
  • Ontwikkeling en inhoud van de enquête
  • Respondenten
  • Hoe werd de enquête afgenomen?
  • Hoe werden de ingevulde enquêtes verwerkt?
  • Nieuwsbrief, website en middelen
 • Wensen, voor de inhoud en de toegankelijkheid van informatie
  • Werkwijze
  • Welke informatiethema’s werden belangrijk gevonden?
  • Verdieping per thema – aan welke informatie was er behoefte?
  • Welke wensen waren er voor de toegankelijkheid?
 1. Ervaringen met het zoeken naar informatie
  • Werkwijze
  • Hoe gemakkelijk kwamen de respondenten aan hun informatie?
  • Hoe tevreden waren de respondenten over de beschikbare info?
  • Was er informatie de respondenten niet konden vinden?
 1. Antwoord op de onderzoeksvragen, conclusie en verbeterpunten
  • Antwoord op de onderzoeksvragen
  • Plus- en minpunten van het onderzoek
  • Conclusie en verbeterpunten

Geraadpleegde literatuur en informatiebronnen

Advertenties