Maatwerk vragen of geven bij keuze van hulpmiddelen en toegankelijke techniek.

Maatwerk is cruciaal voor mensen die zowel beperkt zijn in horen als in zien. Dit komt omdat ogen en oren elkaar normaal gesproken versterken. Valt één zintuig uit, dan heeft beïnvloedt dat ook het functioneren van het andere zintuig. Het andere zintuig neemt dan functies over.

Om dit wat concreter te maken: stel je voor dat blinden en slechtzienden hun gebruiken hun gehoor, vaker dan goedzienden, óók voor obstakelhoren, richtinghoren, de oriëntatie en het herkennen van situaties en personen. En omdat ze gezichtsuitdrukkingen, gebaren en andere zichtbare communicatie, niet of minder kunnen waarnemen, letten ze extra op intonatie, geluiden en andere hoorbare communicatieve signalen. Ook zijn veel van hun hulpmiddelen gebaseerd op het gehoor. Het gehoor is dus van groot belang voor hen. Als zij ook slechthorend of doof worden, zijn veel gangbare oplossingen, die voor blinden en slechtzienden wel goed werken, dus niet goed bruikbaar. Andersom geldt hetzelfde voor dove en slechthorenden die slechtziend worden.

 

De oplossing: alternatieve oplossingen en maatwerk

Als er sprake is van beperkingen in horen én in zien, zijn er dus alternatieve oplossingen nodig, zoals bijvoorbeeld braille in plaats van spraak, begeleiding door functionele aanrakingen en niet door iets te zeggen, een trilsignaal in plaats van een lichtsignaal.

Maatwerk is erg belangrijk: het beste halen uit de mogelijkheden die iemand nog wél heeft. Hieronder een aantal tips van UsherPerspectief, specifiek met betrekking tot hoorhulpmiddelen.

 

 

Tips om maatwerk te vragen of geven, bij keuze van hoortoestellen en hoor accessoires, als er sprake is van slechthorendheid én blindheid of slechtziendheid:

 

 • Overweeg uw hoorrevalidatie (adviestraject hoortoestellen en/of hoor accessoires) te laten begeleiden door een Audiologisch Centrum (AC).
  Als u niet alleen slechthorend bent, maar ook blind of slechtziend, mag u uw hoortoesteltraject via een AC  laten verlopen. 
  Voordelen van een traject via een AC zijn:

  • Een audioloog is hoger opgeleid dan een audicien en onafhankelijk. Door het nieuwe vergoedingssysteem worden audiciens meer en meer verleid om alleen merken en types aan te bieden die bij hun beleid passen. Een audioloog heeft zicht op het brede aanbod van hoortoestellen en geeft onafhankelijk advies over de meest passende toestellen in uw situatie.
  • Een audioloog kan zo nodig ook een onderbouwing voor u schrijven, voor een ‘extra zorgvraag’. Een extra zorgvraag kan nodig zijn als u andere hoortoestellen nodig heeft dan degene die uw zorgverzekeraar voorschrijft, en als u wel voor vergoeding in aanmerking wilt komen.
  • De audioloog kan u ook onafhankelijk adviseren over aanvullende hoorhulpmiddelen.

   Tips – Als u zich bij en AC wilt aanmelden

   • Vaak hebben Audiologische Centra echter wel een wachtlijst, dus dat is wel iets om rekening mee te houden.Geef bij uw aanmelding aan dat u ook blind of slechtziend bent en vraag om een audioloog die ervaring heeft met de begeleiding van mensen die ook en visuele beperking hebben. Een klinisch fysicus audioloog is het beste opgeleid.

Een alfabetisch overzicht van AC’s vindt u op hoorzaken.nl

 • Check het overzicht met specifieke ‘Hulpmiddelen en (technische) mogelijkheden voor mensen met het Ushersyndroom en andere die beperkt zijn in horen én in zien’, om een idee te krijgen van de keuzemogelijkheden voor mensen die een gecombineerde beperking hebben.Ga naar het overzicht.
 • Loop de Checklist Hoorwensen langs.
  Met de Checklist Hoorwensen kunt u voor uzelf op een rij zetten welke aandachtspunten u heeft bij een hoortoestel traject, vanwege uw visuele beperking. Dat kan handig zijn als voorbereiding voor uw gesprek met de audioloog en/of audicien. Open de Checklist via deze link.

 

Ga terug naar ‘hulpmiddelen en (technische) mogelijkheden .